Skip to content Skip to footer
Ambalaža za medicinski otpad

Kontejneri za hemijski i farmaceutski otpad

Ambalaža za medicinski otpad

Kontejneri za hemijski i farmaceutski otpad

Kontejneri za hemijski i
farmaceutski otpad

Postoji mogućnost da u tabeli nisu navedeni svi proizvodi iz ponude. Za proizvode koji nisu navedeni u tabeli, poslati upit.

autoklavabilno

Neprobojno

Visok kvalitet

#
PROIZVOD
KATALOŠKI BROJ
SIROVINA
TRANSPORTNO PAKOVANJE
01
Kontejner za hemijski i farmaceutski otpad V=0.8 L
DP.10.125.2
polipropilen
(autoklavabilan)
170
02
Kontejner za hemijski i farmaceutski otpad V=1 L
DP.10.19.2
polipropilen
(autoklavabilan)
150
03
Kontejner za hemijski i farmaceutski otpad V=1.5 L
DP.10.137.2
polipropilen
(autoklavabilan)
100
04
Kontejner za hemijski i farmaceutski otpad V=2 L
DP.10.124.2
polipropilen
(autoklavabilan)
72
05
Kontejner za hemijski i farmaceutski otpad V=2.5 L
DP.10.138.2
polipropilen
(autoklavabilan)
65
06
Kontejner za hemijski i farmaceutski otpad V=3 L
DP.10.32.2
polipropilen
(autoklavabilan)
60
07
Kontejner za hemijski i farmaceutski otpad V=4 L
DP.10.129.2
polipropilen
(autoklavabilan)
35
08
Kontejner za hemijski i farmaceutski otpad V=5 L
DP.10.50.2
polipropilen
(autoklavabilan)
30
09
Kontejner za hemijski i farmaceutski otpad V=5.2 L
DP.10.167.2
polipropilen
(autoklavabilan)
35
10
Kontejner za hemijski i farmaceutski otpad V=6 L
DP.10.130.2
polipropilen
(autoklavabilan)
30
11
Kontejner za hemijski i farmaceutski otpad V=6.5 L
DP.10.168.2
polipropilen
(autoklavabilan)
31
12
Kontejner za hemijski i farmaceutski otpad V=7.2 L
DP.10.169.2
polipropilen
(autoklavabilan)
30
sr_RSSerbian