• Stalci Stalci

 • Kontejneri za citotoksični otpad Kontejneri za citotoksčni otpad

 • Kontejneri za hemijski i farmaceutski otpad Kontejneri za hemijski i farmaceutski otpad

 • Kontejneri za infektivni otpad Kontejneri za infektivni otpad

 • Posude za urin naslovnica / Posude za urin

 • Boce Boce

 • Epruvete sa zapušačem Epruvete sa zapušačem

 • Epruvete Epruvete cilindrične

 • Brisevi Brisevi

 • Esmarhova poveska Esmarhova poveska

 • Identifikacione narukvice i identifikacioni medaljoni Identifikacione narukvice za majke i bebe i identifikacioni medaljoni

 • Štipaljka za pupčanu vrpcu Štipaljka za pupčanu vrpcu

 • Inokulacioni štapići – EZE Inokulacioni štapidi - EZE i L-štapid

 • Irigatori Irigatori / naslovnica

 • Irigator nastavci Irigator nastavci

 • Rektalni nastavak za pneumokolon Rektalni nastavak za pneumokolon

 • Vretenasti konektor Vretenasti konektor

 • PVC crevo sa priključkom PVC crevo sa priključkom

 • Kašike za uzorkovanje Kašike za uzorkovanje

 • Špric boce Špric boce

 • Kese za medicinski otpad Kese za medicinski otpad

 • Petrijeve posude Petrijeve posude

 • Kutija za predmetno staklo Kutija za predmetno staklo

 • Medicinska guska, lopata i bubrežnjak Medicinska guska lopata i bubrežnjak

 • Nalepnice za medicinski otpad Nalepnice za medicinski otpad

 • Pipete Pipete

 • Posuda za feces naslovnica / Posuda za feces

 • Posude za probe Posude za probe

 • Posude za sputum Posude za sputum

 • Posude za uzorkovanje naslovnica / Posude za uzorkovanje

 • Špatule Špatule

 • Štapići Štapići

 • Zapušivači za epruvete Zapušivači za epruvete

 • Epruvete od polipropilena Epruvete od polipropilena

 • L-štapić L-štapić

 • Kante za medicinski otpad Kante za medicinski otpad

 • Dodaci za kontejnere za medicinski otpad Dodaci za kontejnere za medicinski otpad

 • Šabloni za uzorkovanje brisa Šabloni za uzorkovanje brisa

 • Megabox Megabox

 • Kontejneri za transport medicinskog otpada Kontejneri za transport medicinskog otpada

 • Epruveta sa stopicom Epruveta sa stopicom