All
Kontejneri za hemijski i farmaceutski otpad
Kontejneri za citotoksčni otpad
Stalci
Boce
Brisevi
Epruvete cilindrične
Epruvete sa zapušačem
Esmarhova poveska
Identifikacione narukvice za majke i bebe i identifikacioni medaljoni
Štipaljka za pupčanu vrpcu
Inokulacioni štapidi - EZE i L-štapid
Irigatori
Irigator nastavci
Rektalni nastavak za pneumokolon
Vretenasti konektor
PVC crevo sa priključkom
Kašike za uzorkovanje
Kese za medicinski otpad
Nalepnice za medicinski otpad
Kutija za predmetno staklo
Medicinska guska lopata i bubrežnjak
Petrijeve posude
Pipete
Posuda za feces
Posude za urin
Posude za probe
Posude za sputum
Posude za uzorkovanje
Špatule
Špric boce
Štapići
Kontejneri za infektivni otpad