Sve
Kontejneri za citotoksični otpad
Stalci
Zapušivači za epruvete
L-štapić
Epruvete od polipropilena
Kontejneri za hemijski i farmaceutski otpad
Kontejneri za infektivni otpad
Boce
Brisevi
Epruvete cilindrične
Epruvete sa zapušačem
Esmarhova poveska
Identifikacione narukvice za majke i bebe i identifikacioni medaljoni
Štipaljka za pupčanu vrpcu
Inokulacioni štapidi - EZE i L-štapid
Irigatori
Irigator nastavci
Rektalni nastavak za pneumokolon
Vretenasti konektor
PVC crevo sa priključkom
Kašike za uzorkovanje
Kese za medicinski otpad
Nalepnice za medicinski otpad
Kutija za predmetno staklo
Medicinska guska lopata i bubrežnjak
Petrijeve posude
Pipete
Posuda za feces
Posude za urin
Posude za probe
Posude za sputum
Posude za uzorkovanje
Špatule
Kante za medicinski otpad
Špric boce
Štapići
Šabloni za uzorkovanje brisa
Megabox
Kontejneri za transport medicinskog otpada
Epruveta sa stopicom
Dodaci za kontejnere za medicinski otpad