Kese za otpad

 PROIZVODKATALOŠKI BROJSIROVINATRANSPORTNO PAKOVANJE
1.Kesa za infektivni otpad 250x360x0,04 mmDP.10.95polietilen300 kom
2.Kesa za infektivni otpad 400x520x0,04 mmDP.10.94polietilen300 kom
3.Kesa za infektivni otpad 550x620x0,04 mmDP.10.72polietilen300 kom
4.Kesa za infektivni otpad 550x700x0,04 mmDP.10.61polietilen300 kom
5.Kesa za hemijski i farmaceutski otpad 550x620x0,04 mmDP.10.64polietilen300 kom
6.Kesa za hemijski i farmaceutski otpad 550x700x0,04 mmDP.10.159polietilen300 kom
7.Kesa za patoanatomski otpad 550x620x0,04 mmDP.10.93polietilen300 kom
8.Kesa za patoanatomski otpad 550x700x0,04 mmDP.10.160polietilen300 kom
9.Kesa za citotoksični otpad 550x620x0,04 mmDP.10.100polietilen300 kom
10.Kesa za citotoksični otpad 550x700x0,04 mmDP.10.161polietilen300 kom
11.Kesa za komunalni otpad 500x1000x0,035 mm DP.10.196polietilen200 kom
12.Kesa za komunalni otpad 700x1000x0,05 mm DP.10.104polietilen200 kom
13.Kesa za komunalni otpad 800x1100x0,05 mm DP.10.99polietilen200 kom
14.Kesa za eko otpad 750x1050x0,04 mm DP.10.158polietilen200 kom
Autoklavabilne kese za medicinski otpad.
Za dimenzije koje nisu navedene u tabeli, pošaljite upit.
Kese za medicinski otpad

Kese za medicinski otpad

Kesa za komunalni i EKO otpad

Kesa za komunalni i EKO otpad

Kesa za citotoksični otpad

Kesa za citotoksični otpad

Kesa za hemijski i farmaceutski otpad

Kesa za hemijski i farmaceutski otpad

Kesa za infektivni otpad

Kesa za infektivni otpad


Kese za medicinski otpad

Category: Kese za medicinski otpad