Sputum sample cup

 PRODUCTCODEMATERIALPACKAGING
1.Sputum sample cup 30 ml sterileDP.10.78polystyrene
polyetylene
650
(650 x 1)
2.Sputum sample cup 150 ml non-sterileDP.10.15polypropylene250
(250 x 1)

Sputum cup 15 ml

Sputum cup 150 ml


Sputum sample cups

Category: Posude za sputum