Test tubes with plug

STERILE    
PRODUCTCODEMATERIALPACKAGING
1.Test tube Ø10x80 3 ml
with plug, sterile
DP.10.134polistiren3 200 pcs
(100 x 1)
(32 x 100)
2.Test tube Ø11x70 3 ml
with plug, sterile
DP.10.36polistiren3 200 pcs
(100 x 1)
(32 x 100)
3.Test tube Ø12x75 4 ml
with plug, sterile
DP.10.38polistiren2 400 pcs
(100 x 1)
(24 x 100)
4.Test tube Ø13x75 5 ml
with plug, sterile
DP.10.128polistiren2 400 pcs
(100 x 1)
(24 x 100)
5.Test tube Ø14x75 6 ml
with plug, sterile
DP.10.69polistiren1 800 pcs
(100 x 1)
(18 x 100)
6.Test tube Ø14x100 8 ml
with plug, sterile
DP.10.71polistiren1 600 pcs
(100 x 1)
(16 x 100)
7.Test tube Ø16x50 5 ml
with plug, sterile
DP.10.03polistiren2 000 pcs
(100 x 1)
(20 x 100)
8.Test tube Ø16x100 10 ml
with plug, sterile
DP.10.02polistiren1 600 pcs
(50 x 1)
(32 x 50)
9.Test tube Ø17x105 11 ml
with plug, sterile
DP.10.54polistiren1 500 pcs
(100 x 1)
(15 x 50)
10.Test tube Ø17x155 18 ml
with plug, sterile
DP.10.133polistiren1 200 pcs
(100 x 1)
(12 x 100)
11.Test tube Ø19x140 20 ml
with plug, sterile
DP.10.122polistiren1 200 pcs
(100 x 1)
(12 x 100)
12.Test tube Ø25x100 30 ml
with plug, sterile
DP.10.90polistiren1 200 pcs
(50 x 1)
(20 x 50)
NON-STERILE
PRODUCTCODEMATERIALPACKAGING
1.Test tube Ø10x80 3 ml
with plug, non-sterile
DP.10.134-1polystyrene3 000 pcs
(6 x 500)
2.Test tube Ø11x70 3 ml
with plug, non-sterile
DP.10.36-1polystyrene3 000 pcs
(6 x 500)
3.Test tube Ø12x75 4 ml
with plug, non-sterile
DP.10.38-1polystyrene3 000 pcs
(6 x 500)
4.Test tube Ø13x75 5 ml
with plug, non-sterile
DP.10.128-1polystyrene3 000 pcs
(6 x 500)
5.Test tube Ø14x75 6 ml
with plug, non-sterile
DP.10.69-1polystyrene2 500 pcs
(5 x 500)
6.Test tube Ø14x100 8 ml
with plug, non-sterile
DP.10.71-1polystyrene2 500 pcs
(25 x 100)
7.Test tube Ø16x50 5 ml
with plug, non-sterile
DP.10.03-1polystyrene2 000 pcs
(20 x 100)
8.Test tube Ø16x100 10 ml
with plug, non-sterile
DP.10.02-1polystyrene2 500 pcs
(25 x 100)
9.Test tube Ø17x105 11 ml
with plug, non-sterile
DP.10.54-1polystyrene2 500 pcs
(25 x 100)
10.Test tube Ø17x155 18 ml
with plug, non-sterile
DP.10.133-1polystyrene1 200 pcs
(12 x 100)
11.Test tube Ø19x140 20 ml
with plug, non-sterile
DP.10.122-1polystyrene1 200 pcs
(12 x 100)
12.Test tube Ø25x100 30 ml
with plug, non-sterile
DP.10.90-1polystyrene1 200 pcs
(24 x 50)

 

 

Epruveta Ø14x100 sa zapušivačem

Epruveta Ø14×100 sa zapušivačem

Epruveta Ø16x100 sa zapušivačem

Epruveta Ø16×100 sa zapušivačem

Epruveta Ø19x140 sa zapušivačem

Epruveta Ø19×140 sa zapušivačem


Test tubes with cap

Category: Epruvete sa zapušačem