Drveni štapići sa namotajem pamuka - debela glava

Drven