Kontejneri poseduju Rešenje od Uprave za transport opasnog tereta (Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture) kojim je potvrđen kvalitet ovih proizvoda specifičnih po nameni, odnosno odobreni ADR/UN 3291 i usklađeni sa standardom ISO 23907:2019 – Zaštita od ozleda – Kontejneri za oštre predmete

 

1 L - poklopac sa zatvaranjem na pritisak

1 L – poklopac sa zatvaranjem na pritisak

2 L - poklopac sa zatvaranjem na pritisak

2 L – poklopac sa zatvaranjem na pritisak

3 L - poklopac sa zatvaranjem na pritisak

3 L – poklopac sa zatvaranjem na pritisak

5 L - rotirajući poklopac

5 L – rotirajući poklopac

6 L - rotirajući poklopac

6 L – rotirajući poklopac


Kontejneri za hemijski i farmaceutski otpad

Category: Kontejneri za hemijski i farmaceutski otpad