Sve
MEDICINSKA I NEMEDICINSKA SREDSTVA
L-štapić
Epruvete od polipropilena
Boce
Brisevi
Epruvete cilindrične
Epruvete sa zapušačem
Esmarhova poveska
Identifikacione narukvice za majke i bebe i identifikacioni medaljoni
Štipaljka za pupčanu vrpcu
Inokulacioni štapidi - EZE i L-štapid
Irigatori
Irigator nastavci
Vretenasti konektor
Kašike za uzorkovanje
Kutija za predmetno staklo
Medicinska guska lopata i bubrežnjak
Petrijeve posude
Pipete
Posude za sputum
Špatule
Stalci za epruvete
Štapići