Kontejner za odlaganje medicinskog otpada V=0,5l za rad na terenu

Dunavplast radi na razvijanju novog proizvoda u gami ambalaže za odlaganje medicinskog otpada.

Kontejner V=0,5l dizajniran je prema specifičnoj nameni. Zbog svog oblika namenjen je za rad na terenu, u službama hitne pomoći, i drugim službama koje prilikom intervencija na licu mesta odlažu igle i oštre predmete u kontejner za infektivni otpad, te je pogodan za nošenje u torbi, raznim pregradama, džepovima i dr.