Kontejneri za medicinski otpad

Kontejneri za infektivni otpad, kontejneri za oštre elemente   Kontejneri za citotoksični otpad   Kontejneri za hemijski i farmaceutski otpad        

read more

Kontejneri za infektivni otpad

Kontejneri poseduju Rešenje od Uprave za transport opasnog tereta (Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture) kojim je potvrđen kvalitet ovih proizvoda specifičnih po nameni, usklađeni su sa UN 3291 i standardom ISO 23907:2012 – Zaštita od ozleda – Kontejneri za oštre predmete    

read more

Kontejneri za hemijski i farmaceutski otpad

Kontejneri poseduju Rešenje od Uprave za transport opasnog tereta (Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture) kojim je potvrđen kvalitet ovih proizvoda specifičnih po nameni, usklađeni su sa UN 3291 i standardom ISO 23907:2012 – Zaštita od ozleda – Kontejneri za oštre predmete  

read more

Kontejneri za citotoksični otpad

Kontejneri poseduju Rešenje od Uprave za transport opasnog tereta (Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture) kojim je potvrđen kvalitet ovih proizvoda specifičnih po nameni, usklađeni su sa UN 3291 i standardom ISO 23907:2012 – Zaštita od ozleda – Kontejneri za oštre predmete.  

read more